Våra tjänster 

- Specialiserade på reparationer men erbjuder även professionella byggidéer.

Förutom ren nyproduktion utför vi restaureringar, modulutbyggnader m.m. Vi är villiga att ta oss an uppdrag av varierande storlek och karaktär, kontakta oss om du undrar över vad vi kan göra för just Dig. Vi har specialiserat oss på reparationer och dylikt, vi kan även erbjuda professionella byggidéer som Du själv kan vara med och påverka.

 

Frågor?

Tel: 0498-48 70 07 / 070-6565320
E-post:
hablingbobygg@hotmail.com

Hablingbo Bygg AB